Dusza artysty

obłędna jest dusza artysty
świat widzi rzeczywisty

— Marek Kierus


The artist’s soul

Insane is the artist’s soul
sees the real world

Posted in:


Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: